目录

导航
首页
类型
诗人
朝代
名句
类型
作者
时代
  1. 诗词大全
  2. 唐代
  3. 李白
  4. 赠宣城宇文太守兼呈崔侍御
目录

何言一水浅?似隔九重天。

出自 [ 唐代 ] 李白 的《赠宣城宇文太守兼呈崔侍御》

白若白鹭鲜,清如清唳蝉。

báiruòbáixiānqīngqīngchán

白鹭鲜白如雪,蝉鸣清厉如哭泣。
白鹭鲜:白鹭之羽毛。《隋书·食货志》:“是岁翟雉尾一值十缣,白鹭鲜半之。”清唳蝉:古人认为蝉只“饮露而不食”,故曰“清”。

受气有本性,不为外物迁。

shòuyǒuběnxìngwéiwàiqiān

那就是遗传决定本性,不为外界的影响变迁。

饮水箕山上,食雪首阳颠。

yǐnshuǐshānshàngshíxuěshǒuyángdiān

许由在箕山上饮水隐居,夷齐隐居在首阳山颠食雪。

回车避朝歌,掩口去盗泉。

huíchēcháoyǎnkǒudàoquán

墨子回车避开朝歌之地,孔子虽渴,面临盗泉却掩口而去。
朝歌:殷封王国都。《汉书·邹阳传》:“邑号朝歌,墨子回车。”《淮南子》:“墨子非乐,不入朝歌。”

岧峣广成子,倜傥鲁仲连。

tiáoyáo广guǎngchéngtǎngzhònglián

高洁傲岸的广成子,风流倜傥的鲁仲连,各有各的个性。岧峣:山高峻貌。此形容人的品格高远。

卓绝二公外,丹心无间然。

zhuójuéèrgōngwàidānxīnjiānrán

管宁卓绝海内,无人可与比拟,忠心无间。
外:犹言“内中”。间然:《论语·泰伯》:“禹,吾无间然矣。”《正义》:“间谓间厕……言己不复能间厕其间也。”

昔攀六龙飞,今作百炼铅。

pānliùlóngfēijīnzuòbǎiliànqiān

我往昔也曾经攀六龙而飞,如今却作百炼仙丹。
百炼铅:王琦注:“百炼铅言其柔,铅性不能刚,经百炼则益柔矣。”

怀恩欲报主,投佩向北燕。

怀huáiēnbàozhǔtóupèixiàngběiyàn

也曾经满怀报主龙恩的愿望,独自投军北燕苦寒之地。
佩:指官吏衣带上的饰物。投佩:谓去官。

弯弓绿弦开,满月不惮坚。

wāngōng绿xiánkāimǎnyuèdànjiān

开拉弯弓绿弦,圆如满月,不惧弓强。
满月:指拉满弓。

闲骑骏马猎,一射两虎穿。

xiánjun4lièshèliǎng穿chuān

闲暇骑骏马狩猎,一箭射穿两只老虎。

回旋若流光,转背落双鸢。

huíxuánruòliúguāngzhuǎnbèiluòshuāngyuān

身体回旋快如流光,转背一射,双鹰坠落。

胡虏三叹息,兼知五兵权。

sāntànjiānzhībīngquán

胡人看了也三叹不如,何况我还熟悉五兵尚书的权谋。

枪枪突云将,却掩我之妍。

qiāngqiāngyúnjiāngquèyǎnzhīyán

那些将军却妒忌得很,千方百计贬低我。
枪枪:一作“鎗鎗”,象声词。突云将:犹云猛将。

多逢剿绝儿,先著祖生鞭。

duōféngjiǎojuéérxiānzheshēngbiān

相逢多是剿绝儿,我却闻鸡起舞,快马也早早加鞭。
剿绝儿:安旗等注:“剿绝儿,或剿儿,即健儿。《乐府诗集》横吹曲辞《幽州马客吟》:‘快马常苦瘦,剿儿常苦贫。’”宣:倾诉。

据鞍空矍铄,壮志竟谁宣。

ānkōngjuéshuòzhuàngzhìjìngshuíxuān

驰骋鞍马之上,矍铄清俊一老翁,壮志对谁言?

蹉跎复来归,忧恨坐相煎。

cuōtuóláiguīyōuhènzuòxiàngjiān

岁月蹉跎,又复归来,心中忧恨相煎。
坐:张相《诗词曲语辞汇释》:“坐,甚辞,犹深也,殊也。……坐相煎,犹云殊相逼也。”

无风难破浪,失计长江边。

fēngnánlàngshīzhǎngjiāngbiān

无风难以破浪,后来又曾经在长江边失策入了永王的幕府。
破浪:《宋书·宗悫传》:“愿乘长风破万里浪。”

危苦惜颓光,金波忽三圆。

wēituíguāngjīnsānyuán

危苦时刻更珍惜老年时光,来这里已经有三个月了。
金波:指月光。

时游敬亭上,闲听松风眠。

shíyóujìngtíngshàngxiántīngsōngfēngmián

时时上敬亭山游玩,闲来就听松风而眠。

或弄宛溪月,虚舟信洄沿。

huònòngwǎnyuèzhōuxìnhuí沿yán

或者去宛溪弄月,任小舟随着溪流飘荡。

颜公二十万,尽付酒家钱。

yángōngèrshíwànjìnjiǔjiāqián

我也常常收人钱财,但是如颜延之送二十万给陶渊明一样,我全部给了酒家。
“颜公”二句:《宋书·陶潜传》:“先是,颜延之在寻阳,与陶潜情款。后为始安郡经过,日日造潜,每往必酣饮至醉。临去,留二万钱与潜。潜悉送酒家,稍就取酒。”

兴发每取之,聊向醉中仙。

xìngměizhīliáoxiàngzuìzhōngxiān

高兴了就到酒店取它几罐,醉了,就是神仙。
仙:全诗校:“一作眠。”

过此无一事,静谈秋水篇。

guòshìjìngtánqiūshuǐpiān

除此别无一事,有时也静静谈论《秋水篇》。
秋水篇:《庄子》篇名。

君从九卿来,水国有丰年。

jun1cóngjiǔqīngláishuǐguóyǒufēngnián

你从中央机关来,刚好这水国今年是丰收年。

鱼盐满市井,布帛如云烟。

yánmǎnshìjǐngyúnyān

鱼盐充盈市场,布帛多如云烟。

下马不作威,冰壶照清川。

xiàzuòwēibīngzhàoqīngchuān

你下马不作威福,宛如冰壶照耀清川。
下马:指初到任。冰壶:《文选》鲍照《白头吟》“清如玉壶冰”李周翰注:“玉壶冰,取其洁净也。”此处形容宇文太守为政清明。

霜眉邑中叟,皆美太守贤。

shuāngméizhōngsǒujiēměitàishǒuxián

辖区内的白眉老翁,都赞美你这个太守贤明。

时时慰风俗,往往出东田。

shíshíwèifēngwǎngwǎngchūdōngtián

你时时出衙门慰问风俗,常常去看看农田。
东田:谢朓为宣城太守,有《游东田》诗。

竹马数小儿,拜迎白鹿前。

zhúshùxiǎoérbàiyíngbái鹿qián

几个骑竹马的小儿,拜迎在你骑的白鹿之前。
竹马:用郭伋事。白鹿:《太平御览》卷九0六引谢承《后汉书》:“郑弘为临淮太守,行春,有两白鹿随车夹毂而行。弘怪问主簿黄国:‘鹿为吉凶?’国拜贺曰:‘闻三公车幡画作鹿,明府当为宰相。’后弘果为太尉。”

含笑问使君,日晚可回旋?

hánxiàowèn使shǐjun1wǎnhuíxuán

我含笑问使君你,这么晚了,还回家吗?

遂归池上酌,掩抑清风弦。

suíguīchíshàngzhuóyǎnqīngfēngxián

要不咱们就去池塘边喝它几盅,琴声就低调一点,不干扰邻居百姓。

曾标横浮云,下抚谢脁肩。

céngbiāohéngyúnxiàxiètiǎojiān

你高洁如浮云, 可与谢脁比肩。
曾标:萧士赘注:“曾标,言其标致之高也。”谢朓《郡内高斋闲望答吕法曹诗》:“已有池上酌,复此风中琴。”

楼高碧海出,树古青萝悬。

lóugāohǎichūshùqīngluóxuán

楼阁高出碧海,古树悬挂青萝藤。

光禄紫霞杯,伊昔忝相传。

guāngxiábēitiǎnxiàngchuán

你以前赠送给我的光禄紫霞杯,一直认为收下它很惭愧。
光禄:瞿蜕园、朱金城注:“颜延年官终金紫光禄大夫,后人称为颜光禄。李白以陶潜自比,而以宇文比颜,故云‘伊昔吞相传。’”

良图扫沙漠,别梦绕旌旃。

liángsǎoshābiémèngràojīngzhān

也曾经有良图扫清沙漠,归来别梦绕旌旗。

富贵日成疏,愿言杳无缘。

guìchéngshūyuànyányǎoyuán

富贵的愿望已经淡薄,曾经发过的誓愿看来不容易实现。

登龙有直道,倚玉阻芳筵。

dēnglóngyǒuzhídàofāngyàn

登龙庭有直道,青云也可直上,但是总有宵小做对。

敢献绕朝策,思同郭泰船。

gǎnxiànràocháotóngguōtàichuán

曾经敢于献兴国良策,也有过李膺同郭泰一起乘船的风光。

何言一水浅?似隔九重天。

yánshuǐqiǎnjiǔzhòngtiān

有时候一水之浅却似隔了九重天。

崔生何傲岸,纵酒复谈玄。

cuīshēngàoànzòngjiǔtánxuán

崔君平生傲岸不羁,喜欢纵酒,喜欢谈玄。

身为名公子,英才苦迍邅。

shēnwéimínggōngyīngcáizhūnzhān

身为名门贵公子,英才勃发却命运苦艰。
名公子:指诗题中之崔侍御,即崔成甫,盖为礼部尚书崔沔之子,故称。迍邅:遭遇坎坷。

鸣凤托高梧,凌风何翩翩。

míngfèngtuōgāolíngfēngpiānpiān

凤凰寄托与高高的梧桐,凌风翱翔翩翩。

安知慕群客,弹剑拂秋莲。

ānzhīqúndànjiànqiūlián

谁知道慕群之客,弹剑抚摩秋莲。
慕群客:瞿蜕园、朱金城注:“慕群客,李白自谓,有攀援之意也。”鲍照《日落望江赠荀丞》:“岂念慕群客,咨磋恋景沉。”

翻译

白鹭鲜白如雪,蝉鸣清厉如哭泣。

那就是遗传决定本性,不为外界的影响变迁。

许由在箕山上饮水隐居,夷齐隐居在首阳山颠食雪。

墨子回车避开朝歌之地,孔子虽渴,面临盗泉却掩口而去。

高洁傲岸的广成子,风流倜傥的鲁仲连,各有各的个性。岧峣:山高峻貌。此形容人的品格高远。

管宁卓绝海内,无人可与比拟,忠心无间。

我往昔也曾经攀六龙而飞,如今却作百炼仙丹。

也曾经满怀报主龙恩的愿望,独自投军北燕苦寒之地。

开拉弯弓绿弦,圆如满月,不惧弓强。

闲暇骑骏马狩猎,一箭射穿两只老虎。

身体回旋快如流光,转背一射,双鹰坠落。

胡人看了也三叹不如,何况我还熟悉五兵尚书的权谋。

那些将军却妒忌得很,千方百计贬低我。

相逢多是剿绝儿,我却闻鸡起舞,快马也早早加鞭。

驰骋鞍马之上,矍铄清俊一老翁,壮志对谁言?

岁月蹉跎,又复归来,心中忧恨相煎。

无风难以破浪,后来又曾经在长江边失策入了永王的幕府。

危苦时刻更珍惜老年时光,来这里已经有三个月了。

时时上敬亭山游玩,闲来就听松风而眠。

或者去宛溪弄月,任小舟随着溪流飘荡。

我也常常收人钱财,但是如颜延之送二十万给陶渊明一样,我全部给了酒家。

高兴了就到酒店取它几罐,醉了,就是神仙。

除此别无一事,有时也静静谈论《秋水篇》。

你从中央机关来,刚好这水国今年是丰收年。

鱼盐充盈市场,布帛多如云烟。

你下马不作威福,宛如冰壶照耀清川。

辖区内的白眉老翁,都赞美你这个太守贤明。

你时时出衙门慰问风俗,常常去看看农田。

几个骑竹马的小儿,拜迎在你骑的白鹿之前。

我含笑问使君你,这么晚了,还回家吗?

要不咱们就去池塘边喝它几盅,琴声就低调一点,不干扰邻居百姓。

你高洁如浮云, 可与谢脁比肩。

楼阁高出碧海,古树悬挂青萝藤。

你以前赠送给我的光禄紫霞杯,一直认为收下它很惭愧。

也曾经有良图扫清沙漠,归来别梦绕旌旗。

富贵的愿望已经淡薄,曾经发过的誓愿看来不容易实现。

登龙庭有直道,青云也可直上,但是总有宵小做对。

曾经敢于献兴国良策,也有过李膺同郭泰一起乘船的风光。

有时候一水之浅却似隔了九重天。

崔君平生傲岸不羁,喜欢纵酒,喜欢谈玄。

身为名门贵公子,英才勃发却命运苦艰。

凤凰寄托与高高的梧桐,凌风翱翔翩翩。

谁知道慕群之客,弹剑抚摩秋莲。

注释

白鹭鲜:白鹭之羽毛。《隋书·食货志》:“是岁翟雉尾一值十缣,白鹭鲜半之。”
清唳蝉:古人认为蝉只“饮露而不食”,故曰“清”。

朝歌:殷封王国都。《汉书·邹阳传》:“邑号朝歌,墨子回车。”《淮南子》:“墨子非乐,不入朝歌。”

外:犹言“内中”。
间然:《论语·泰伯》:“禹,吾无间然矣。”《正义》:“间谓间厕……言己不复能间厕其间也。”

百炼铅:王琦注:“百炼铅言其柔,铅性不能刚,经百炼则益柔矣。”

佩:指官吏衣带上的饰物。
投佩:谓去官。

满月:指拉满弓。

枪枪:一作“鎗鎗”,象声词。
突云将:犹云猛将。

剿绝儿:安旗等注:“剿绝儿,或剿儿,即健儿。《乐府诗集》横吹曲辞《幽州马客吟》:‘快马常苦瘦,剿儿常苦贫。’”
宣:倾诉。

坐:张相《诗词曲语辞汇释》:“坐,甚辞,犹深也,殊也。……坐相煎,犹云殊相逼也。”

破浪:《宋书·宗悫传》:“愿乘长风破万里浪。”

金波:指月光。

“颜公”二句:《宋书·陶潜传》:“先是,颜延之在寻阳,与陶潜情款。后为始安郡经过,日日造潜,每往必酣饮至醉。临去,留二万钱与潜。潜悉送酒家,稍就取酒。”

仙:全诗校:“一作眠。”

秋水篇:《庄子》篇名。

下马:指初到任。
冰壶:《文选》鲍照《白头吟》“清如玉壶冰”
李周翰注:“玉壶冰,取其洁净也。”此处形容宇文太守为政清明。

东田:谢朓为宣城太守,有《游东田》诗。

竹马:用郭伋事。
白鹿:《太平御览》卷九0六引谢承《后汉书》:“郑弘为临淮太守,行春,有两白鹿随车夹毂而行。
弘怪问主簿黄国:‘鹿为吉凶?’
国拜贺曰:‘闻三公车幡画作鹿,明府当为宰相。’后弘果为太尉。”

曾标:萧士赘注:“曾标,言其标致之高也。”谢朓《郡内高斋闲望答吕法曹诗》:“已有池上酌,复此风中琴。”

光禄:瞿蜕园、
朱金城注:“颜延年官终金紫光禄大夫,后人称为颜光禄。李白以陶潜自比,而以宇文比颜,故云‘伊昔吞相传。’”

名公子:指诗题中之崔侍御,即崔成甫,盖为礼部尚书崔沔之子,故称。
迍邅:遭遇坎坷。

慕群客:瞿蜕园、
朱金城注:“慕群客,李白自谓,有攀援之意也。”鲍照《日落望江赠荀丞》:“岂念慕群客,咨磋恋景沉。”